Öppen utlysning

17 december - 11 mars 2020

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

Detta bidrag avser att stödja internationella samarbeten inom individanpassad medicin. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 23 länder som deltar i ERA PerMed-utlysningen där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: ERAPerMed

Söks av: Enskild forskare

Ansökningsperiod: 2019-12-17 - 2020-03-11

Läs utlysningstexten för konsortieansökan till ERA PerMed på ERA PerMeds webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Du som deltar som svensk sökande/partner i ett internationellt konsortium inom ERA PerMed måste lämna in en parallell ansökan till Vetenskapsrådet senast 11 mars 2020. Detta är ett nationellt behörighetskrav för att vi ska kunna godkänna ditt deltagande i konsortiets ansökan.

Utlysningstexten som rör parallellansökan, inklusive länk till ansökan i Prisma, publiceras på denna sida 5 februari 2020.