Stängd utlysning

17 december - 11 mars 2020

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom European co-fund action for Personalised Medicine (ERA PerMed) med målet att främja utveckling och implementering av individanpassad medicin.

Detta är tredje utlysningen inom ERA PerMed och har titeln ”Multidisciplinary Research Projects on Personalised Medicine – Pre-/Clinical research, Big Data and ICT, Implementation and User’s Perspective”. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 23 länder som deltar i ERA PerMed-utlysningen, där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: ERAPerMed: Individanpassad medicin

Söks av: Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Minst totalt 40 000 Euro per svensk partner. Max totalt 450 000 Euro per projekt för svenskt deltagande

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Utlysningen stänger:
Skissansökan: För konsortieansökan till ERA PerMed: 5 mars 2020 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 11 mars 2020 (kl 14.00)
Fullständig ansökan: För konsortieansökan till ERA PerMed: 15 juni 2020 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 23 juni 2020 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2020

Att notera:

  • Du som deltar som svensk sökande/partner i ett internationellt konsortium måste lämna in en parallell ansökan till Vetenskapsrådet. Detta är ett nationellt behörighetskrav för att vi ska kunna godkänna ditt deltagande i konsortiets ansökan.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.