Stängd utlysning

31 mars - 29 september 2020

Projektbidrag för internationella samarbeten inom kulturarvsforskning (JPI-CH)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom det europeiska Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPI-CH).

Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 14 länder som deltar i JPI-CH-utlysningen där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Stödform: Projektstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: JPI-CH: Kulturarv, identiteter och perspektiv

Söks av: Enskild svensk forskare som ingår som ledare för ett konsortium (project leader, PL) eller som ledare för ett svenskt delprojekt i konsortiet (principal investigator, PI). Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Minst 40 000 Euro och max 240 000 Euro per projekt för svenskt deltagande. Endast en svensk deltagare kan söka medel inom samma konsortium.

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Utlysningen stänger: För konsortieansökan till JPI-CH: 22 september 2020 (kl. 14.00)

För den svenska partnerns ansökan i Prisma: 29 september 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av december 2020

Att notera:

  • Du som deltar som svensk sökande/partner i ett internationellt konsortium måste lämna in en parallell ansökan till Vetenskapsrådet. Detta är ett nationellt behörighetskrav för att vi ska kunna godkänna ditt deltagande i konsortiets ansökan.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..