Stängd utlysning

16 april - 28 juli 2020

EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC-01)

Inom partnerskapsprogrammet EuroHPC Joint Undertaking hålls två utlysningar med syfte att stödja forskning och innovation inom HPC-området: EuroHPC-2020-01-a: Advanced pilots towards the European supercomputers (sista ansökningsdatum 2020-09-15) samt EuroHPC-2020-01-b: Pilot on quantum simulator (sista ansökningsdatum 2020-07-28).

Område: Forskningsinfrastruktur, Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning: EuroHPC

Om utlysningarna

EuroHPC Joint Undertaking är ett europeiskt partnerskapsprogram där Europeiska länder, tillsammans med EU-kommissionen arbetar för att främja det europeiska ekosystemet för högpresterande beräkningar (high-performance computing, HPC).

Utlysningarna spänner över alla ämnesområden och innefattar även utveckling av koder, algoritmer, nya matematiska beräkningsmodeller och deras tillämpningar på vetenskapliga studier.

Information om utlysningarna finns på EuroHPC’s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utlysningarna administreras av EU, men medfinansieras av Vetenskapsrådet. Utlysningarna är öppna för enskilda forskare som deltar i internationella konsortier utformade enligt Horizon 2020-reglerna. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare Öppnas i nytt fönster. kan söka.