Stängd utlysning

21 juli - 12 januari 2021

EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC-02)

Inom partnerskapsprogrammet EuroHPC Joint Undertaking hålls en utlysning med syfte att stödja forskning och innovation inom HPC-området: EuroHPC-2020-02: Framework Partnership Agreement in European low-power microprocessor technologies (Phase 2).

Område: Forskningsinfrastruktur, Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning: EuroHPC

Om utlysningarna

EuroHPC Joint Undertaking är ett europeiskt partnerskapsprogram där Europeiska länder, tillsammans med EU-kommissionen arbetar för att främja det europeiska ekosystemet för högpresterande beräkningar (high-performance computing, HPC).

Utlysningarna spänner över alla ämnesområden och innefattar även utveckling av koder, algoritmer, nya matematiska beräkningsmodeller och deras tillämpningar på vetenskapliga studier.

Information om utlysningarna finns på EuroHPC’s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utlysningarna administreras av EU, men medfinansieras av Vetenskapsrådet. Utlysningarna är öppna för enskilda forskare som deltar i internationella konsortier utformade enligt Horizon 2020-reglerna. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare Öppnas i nytt fönster. kan söka.