Observera att vi förlängt ansökningstiden till 18 augusti (tidigare stängningsdatum var 26 maj)

Stängd utlysning

29 april - 18 augusti 2020

Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: Resistens mot antibakteriella och antifungala läkemedel

Syftet med bidraget är att ge kliniskt verksamma forskare möjlighet att bedriva relevant forskning inom infektionsområdet med fokus på resistens mot antibakteriella och antifungala läkemedel, samt att utveckla självständig forskning parallellt med utveckling av klinisk kompetens. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Infektion och antibiotika 

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 7 år sedan och som utför klinisk tjänstgöring om minst 30 procent av en heltid.

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 12 månaders forskning på heltid att fördela under den period som bidraget disponeras (3 år)

Bidragsbelopp: 2 000 000 kronor

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 29 april 2020 (kl. 14.00) – 18 augusti 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av december 2020

Att notera:

  • Nytt i denna utlysning är att bidrag kan sökas både för klinisk grundforskning och mer verksamhetsnära forskning kring infektioner orsakade av bakterier eller svampar.
  • Från och med 2020 ska du motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning och på vår webbplats. Öppnas i nytt fönster.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den specifika utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..