Stängd utlysning

15 januari - 18 februari 2020

Konsolideringsbidrag

Skissansökan.
Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Inom ramen för utlysningen vill Vetenskapsrådet stödja forskare som har en vetenskapligt intressant forskningsidé och som kan omsätta och genomföra forskningsuppgiften och därmed föra forskningsfronten framåt eller fylla befintliga kunskapsluckor.

Stödform: Karriärstöd

Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning: Fri

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 7 och upp till 12 år sedan

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 6 år

Bidragsbelopp: 2 000 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod:
Skissansökan: 15 januari 2020 (kl. 14.00) – 18 februari 2020 (kl. 14.00)
Fullständig ansökan: 17 Juni 2020 (kl. 14.00) – 25 augusti 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2020

Specifika instruktioner för utlysningen

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 225 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen