Stängd utlysning

09 juni - 24 augusti 2021

Bidrag för planering av kliniska studier inom behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare inom akademin och hälso- och sjukvården att planera med andra aktörer inför en framtida ansökan om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Klinisk behandlingsforskning 

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 3 och upp till 10 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år och max 1 200 000 kronor totalt

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 9 juni 2021 (kl. 14.00) – 24 augusti 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2021

Att notera:

  • I forskningsplanen ska du motivera hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning” och på vår webbplats Öppnas i nytt fönster..
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.