Stängd utlysning

10 februari - 17 mars 2021

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksam ges möjlighet att bedriva forskning på halvtid parallellt med att du utvecklar din kliniska kompetens. Detta för att stärka och förnya den medicinska och kliniska forskningen.

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 10 år sedan

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 3 år (med möjlighet till förlängning med ytterligare 3 år)

Bidragsbelopp: 1 850 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Upp till tre bidrag kan beviljas inom utlysningen.

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 10 februari 2021 (kl. 14.00) – 17 mars 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2021

Att notera:

  • I år omfattar utlysningen särskilt stöd till området Precisionsmedicin. Ange i din ansökan om den är relevant för detta område.
  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning” och på vår webbplats Öppnas i nytt fönster..
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster.för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom medicin och hälsa

ansokmh@vr.se

+46 (0)8 546 44 050

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..