Kommande utlysning

10 februari - 17 mars 2021

Bidrag till forskningstid inom vårdforskning

Syftet är att ge personer verksamma inom vårdyrken möjlighet att bedriva forskning på halvtid och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin yrkeskompetens.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.