Observera att utlysningstexten har uppdaterats 2 mars. Följande mening har lagts till i punkten Preliminära och tidigare resultat i Forskningsplanen: "Ange också om projektet bygger vidare på forskning och vetenskapliga resultat från tidigare beviljat bidrag från Vetenskapsrådet."

Stängd utlysning

10 februari - 17 mars 2021

Bidrag till forskningstid på halvtid inom vårdforskning

Syftet med bidraget är att att ge personer verksamma inom vårdyrken möjlighet att bedriva forskning på halvtid och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin yrkeskompetens. Utlysningen vill främja internationellt samarbete och mobilitet inom Sverige.

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Vårdforskning

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 10 år sedan.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: 1 850 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Upp till 5 bidrag kan beviljas inom utlysningen

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 10 februari 2021 (kl. 14.00) – 17 mars 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2021

Att notera:

  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning” och på vår webbplats. Öppnas i nytt fönster.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom medicin och hälsa

ansokmh@vr.se

+46 (0)8 546 44 050

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..