Uppdatering 2021-02-04: Under rubriken ”Ramar för forskningsinfrastrukturbidraget” har dokumentet ”Särskilda villkor för beviljade medel till investeringar i befintlig forskningsinfrastruktur” lagts till.

Stängd utlysning

13 januari - 16 februari 2021

Bidrag till investering i befintlig forskningsinfrastruktur

Syftet med bidraget är att stödja investeringar i redan befintlig forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

Bidraget kan sökas av infrastrukturer som uppfyller Vetenskapsrådets krav på nationellt intresse oavsett pågående eller tidigare stöd från Vetenskapsrådet. Bidraget får användas för investering i utrustning eller forskningsdatabaser, inklusive inköp, teknisk utveckling, konstruktion, installation samt anpassning av lokaler. Bidraget kan inte sökas för större nyinvesteringar som väsentligt ändrar eller utökar inriktningen av infrastrukturens verksamhet. Resurser för drift, underhåll och användarstöd ska tillhandahållas av de sökande organisationerna.

Stödform: Infrastrukturstöd

Område: Forskningsinfrastruktur 

Inriktning: Investeringar i befintlig nationell forskningsinfrastruktur

Söks av: Organisation

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 5 år

Bidragsbelopp: Minst 8 miljoner kronor. (Undantag kan göras för infrastrukturer inom områden där även en lägre nivå utgör en signifikant investering).

Bidragsperioden startar: November 2021

Ansökningsperiod: 13 januari 2021 (kl. 14.00) - 16 februari 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i augusti 2021

Att notera:

  • Konstruktion och utveckling samt upphandling av investeringen ska vara genomförd 2022 och redovisad senast 31 mars 2023.
  • En organisation kan söka i denna utlysning även om man har pågående bidrag för nationell infrastruktur i samma syfte. Dock kan man inte söka för investeringar som redan beviljats inom det pågående bidraget eller där det angavs i ansökan för det pågående bidraget att investeringen ställts till infrastrukturens förfogande.
  • Medel till en enskild infrastruktur kan endast sökas i en av årets utlysningar om infrastrukturbidrag. Det vill säga antingen i utlysningen ”Infrastruktur av nationellt intresse 2021”, eller ”Bidrag till investering i befintlig forskningsinfrastruktur”.

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

ansokinfra@vr.se

Magnus Friberg

+46 (0)8 546 44 122

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..