Stängd utlysning

10 februari - 17 mars 2021

Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer (skissansökan)

Bidraget till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer syftar till att ge möjlighet för forskargrupper att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där nydanande kunskap kan förväntas. Stödet avser forskning där teorier, metoder, sakkunskap och/eller data från olika discipliner kombineras på ett sådant sätt som öppnar för nya forskningsområden och forskningsansatser. Stödet är långsiktigt och ges i första hand till nya tvärvetenskapliga grupperingar med forskare med genuint olika vetenskaplig bakgrund.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning 

Inriktning: Tvärvetenskap

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 2 och upp till 6 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 4-6 år

Bidragsbelopp: Minst 3 000 000 kronor per år, max 5 000 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: 6-10 bidrag kommer att beviljas inom ramen för utlysningen. Utöver det kan 1-2 bidrag för tvärvetenskaplig forskning inom antimikrobiell resistens komma att beviljas.

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod:

  • Skissansökan: 10 februari 2021 (kl. 14.00) – 17 mars 2021 (kl. 14.00).
  • Fullständig ansökan: 9 juni 2021 (kl. 14.00) – 24 augusti 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2021

Att notera:

  • Nytt i denna utlysning är att ansökan sker i två steg med en förenklad skissansökan i det första steget.
  • Nytt är också att att du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster.för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Kontakt

Kontakta ansoktvar@vr.se eller per telefon till någon av nedanstående kontaktpersoner:

Emilie Sörås Antila, 08-546 44 011

Lena Renner, 08-546 44 040

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..