Stängd utlysning

10 februari - 17 mars 2021

Etableringsbidrag inom medicin och hälsa

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 2 och högst 7 år sedan.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: 1 500 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Cirka 30 bidrag kommer att beviljas inom utlysningen.

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 10 februari 2021 (kl. 14.00) – 17 mars 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2021

Att notera:

 
  • Detta år omfattar utlysningen stöd till de särskilda områdena Precisionsmedicin samt Infektion och antibiotika. Ange i din ansökan om den är relevant för något av dessa områden.
  • Från och med 2020 ska du motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning och på vår webbplats Öppnas i nytt fönster..
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster.för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom medicin och hälsa

ansokmh@vr.se

+46 (0)8 546 44 050

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen