Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar. Notera att ytterligare villkor/krav kan tillkomma då.

Kommande utlysning

10 februari - 17 mars 2021

Internationell postdok inom konstnärlig forskning

Syftet med bidraget är att ge forskare som nyligen avlagt doktorsexamen vid svenskt universitet eller högskola möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

Stödform: Projektstöd

Område: Konstnärlig forskning 

Inriktning: Konstnärlig forskning

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan (räknat från sista ansökningsdatum) eller som kommer att ha avlagt examen innan bidragsperiodens start, det vill säga före 1 januari 2022.

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 18-36 månader

Bidragsbelopp: 1 150 000 kronor/år.
Ytterligare 50 000 kronor per år kan sökas för en eller flera medföljande familjemedlemmar.

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 10 Februari 2021 (kl. 14.00) – 17 Mars 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av oktober 2021

Nyheter från 2021 är bland annat:

  • Även du som inte tagit din doktorsexamen kan söka bidraget. Däremot ska du ha avlagt doktorsexamen innan bidragsvillkoren signeras och bidragsperioden börjar.
  • De tidigare två schablonposterna (lönekostnader och forskningsomkostnader) slås samman till en och höjs från 1 050 000 kr/år till 1 150 000 kr/år.
  • Vi inför en fast medföljandeschablon om 50 000 kr/år för medföljande familjemedlemmar. Medföljandeschablonen gäller oavsett antal medföljande.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.