Stängd utlysning

10 februari - 17 mars 2021

Internationell postdok inom konstnärlig forskning

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

Stödform: Karriärstöd

Område: Konstnärlig forskning 

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan eller som kommer att ha avlagt examen innan bidragsperiodens start, det vill säga senast den 31 december 2021.

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 18-36 månader

Bidragsbelopp: 1 150 000 kronor/år. Totalt ytterligare 50 000 kronor per år kan sökas för medföljande familjemedlemmar.

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 10 Februari 2021 (kl. 14.00) – 17 Mars 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av oktober 2021

Att notera:

  • Även du som inte tagit din doktorsexamen kan söka bidraget. Däremot ska du ha avlagt doktorsexamen innan bidragsvillkoren signeras och bidragsperioden börjar, det vill säga senast den 31 december 2021. Notera att om du kommer att avlägga din doktorsexamen efter att utlysningen stängt ska du ange uppgifterna för planerad examen under den forskarutbildning du hämtar in till ansökan.
  • De tidigare två schablonposterna (lönekostnader och forskningsomkostnader) slås samman till en och höjs från 1 050 000 kr/år till 1 150 000 kr/år.
  • Vi inför en fast medföljandeschablon om 50 000 kr/år för medföljande familjemedlemmar. Medföljandeschablonen gäller oavsett antal medföljande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..