Stängd utlysning

10 mars - 13 april 2021

Nätverksbidrag - Swedish Research Links

Nätverksbidraget Swedish Research Links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och forskare från låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Nätverksbidraget Swedish Research Links finansieras av regeringens biståndsmedel och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomst- och lägre medelinkomstländer. Stöd ges inom alla vetenskapliga områden.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utvecklingsforskning 

Inriktning: Swedish Research Links

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 6 forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst 1 av dessa ska bjudas in som internationell projektledare.

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Max 400 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Totalt 10 miljoner kronor per år i 2 år

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 10 mars 2021 (kl. 14.00) – 13 april 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av januari 2022

Att notera:

 

  • Alla internationella projektledare och övriga medverkande forskare måste registrera sig i Prisma för att kunna delta i ansökan med nödvändiga uppgifter. Börja därför med detta steg så snart som möjligt, för att undvika problem vid registrering av ansökan.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen