Stängd utlysning

10 mars - 13 april 2021

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Syftet med nätverksbidraget är att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder. Bidraget ska ge möjlighet till att etablera eller vidareutveckla ett nätverk kring ett specificerat forskningsområde, där både seniora och juniora forskare från de ingående forskningsmiljöerna deltar.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utbildningsvetenskap 

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 4 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst 1 av dem ska vara verksam vid ett utländskt lärosäte. Medverkande forskare ska företräda forskargrupper vid sina respektive lärosäten.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Max 400 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 10 mars 2021 (kl. 14.00) – 13 april 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2021

Att notera:

  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant för det planerade nätverkets forskningsidé, och i så fall på vilket sätt man kommer att använda sådana perspektiv eller varför man väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i projektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning” och på vår webbplats Öppnas i nytt fönster..
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom utbildningsvetenskap

ansokuv@vr.se

+46 (0)8 546 44 053

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..