Observera att utlysningstexten har uppdaterats 2 mars. Följande mening har lagts till i punkten Preliminära och tidigare resultat i Forskningsplanen: "Ange också om projektet bygger vidare på forskning och vetenskapliga resultat från tidigare beviljat bidrag från Vetenskapsrådet."

Stängd utlysning

10 februari - 17 mars 2021

Projektbidrag för forskning om det civila samhället

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att stödja forskning om det civila samhället.

Stödform: Projektstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Forskning om det civila samhället

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-4 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 700 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 10 februari 2021 (kl. 14.00) – 17 mars 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2021

Att notera:

  • Projektlängden ska inom denna utlysning i normalfallet vara högst tre år. Vid längre projekt ska du särskilt motivera behovet av ett fjärde år.
  • Från och med 2020 ska du motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..