Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras på denna plats när utlysningen öppnar.

Observera att datum för utlysningen har ändrats. Tidigare angav vi ansökningsperioden 13 januari – 16 februari.

Kommande utlysning

27 januari - 02 mars 2021

Rådsprofessor inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: Naturvetenskap och teknikvetenskap

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 12 år sedan

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 10 år

Bidragsbelopp: 5 000 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Högst 3 bidrag kommer att beviljas

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 27 januari 2021 (kl. 14.00) – 2 mars 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2021

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.