Stängd utlysning

13 januari - 16 februari 2021

Tage Erlanders gästprofessur

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: Forskaren som nomineras till 2022 års gästprofessur ska vara verksam inom något eller flera av följande områden: Teknisk mekanik, medicinsk teknik, system och elektroteknik, datavetenskap, beräkningsmatematik, data science och statistik, matematik

Söks av: Organisation. Företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Bidragstid: 6-12 månader

Bidragsbelopp: Max 1 900 000 kronor för professuren och max 500 000 kronor för finansiering av en ung forskare som knyts till professuren.

Bidragsperioden startar: Tidigast i januari 2022

Ansökningsperiod: 13 januari 2021 (kl. 14.00) – 16 februari 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i juni 2021

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.

Till toppen