På grund av tekniska problem i Prisma går det inte att skapa utkast i denna utlysning via SwamID-inloggning. Logga ut ur Prisma innan du klickar på länken till ansökningsformuläret. Logga sedan in med ditt Prisma-konto (ej SwamID). Din browser behöver också tillåta pop-up-fönster.

Stängd utlysning

30 november - 27 april 2021

Projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom grundläggande forskning avseende grafen. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 14 länder som deltar i FLAG-ERA-utlysningen där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Stödform: Projektstöd

Område: Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: FLAG-ERA: grafen – grundforskning

Söks av: Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor (ca 37 000 EUR) per svensk sökande och år. Max 1 500 000 kronor (ca 140 000 EUR) per år, per projekt för svenskt deltagande.

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Utlysningen stänger:
För konsortieansökan till FLAG-ERA: 19 april 2021 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 27 april 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av oktober 2021

Att notera:

  • Du som deltar som svensk sökande/partner i ett internationellt konsortium måste lämna in en parallell ansökan till Vetenskapsrådet. Detta är ett nationellt behörighetskrav för att vi ska kunna godkänna ditt deltagande i konsortiets ansökan.
  • Du bör meddela den nationella kontaktpersonen på Vetenskapsrådet om dina intentioner att delta i utlysningen.
  • Nytt i denna utlysning är att ansökan om bidrag görs i ett steg.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..