På grund av tekniska problem i Prisma måste du vara utloggad för att kunna skapa ditt utkast i denna utlysning. Logga ut ur Prisma innan du klickar på länken till ansökningsformuläret. Logga sedan in med ditt Prisma-konto (ej SwamID). Din browser behöver också tillåta pop-up-fönster.

Stängd utlysning

14 december - 10 mars 2021

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom European co-fund action for Personalised Medicine (ERA PerMed) med målet att främja utveckling och implementering av individanpassad medicin.

Detta är fjärde utlysningen inom ERA PerMed och har titeln ”Multidisciplinary Research Projects on Personalised Medicine – Develpoment of clinical support tools for personalised medicine implementation”. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 21 länder som deltar i ERA PerMed-utlysningen, där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: ERAPerMed: Individanpassad medicin

Söks av: Enskild forskare som ingår som en av max 2 svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst 3 deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Min 1 200 000 kr (ca 115 000 Euro) per svensk sökande i ett projekt.

Max totalt 4 700 000 kr (ca 450 000 Euro) per projekt för svenskt deltagande.

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Utlysningen stänger:
Skissansökan: För konsortieansökan till ERA PerMed: 4 mars 2021 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 10 mars 2021 (kl 14.00)

OBS: Följande datum är preliminära. Exakt datum och tid meddelas de sökande som blir inbjudna att inkomma med fullständig ansökan:

Fullständig ansökan: För konsortieansökan till ERA PerMed: 16 juni 2021 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 22 juni 2021(kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2021

Att notera:

  • Du som deltar som svensk sökande/partner i ett internationellt konsortium måste lämna in en parallell ansökan till Vetenskapsrådet. Detta är ett nationellt behörighetskrav för att vi ska kunna godkänna ditt deltagande i konsortiets ansökan.
  • Du behöver meddela den nationella kontaktpersonen på Vetenskapsrådet om dina intentioner att delta i utlysningen.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Länk till annan webbplats. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.