Stängd utlysning

03 mars - 04 maj 2021

Projektbidrag Röntgen Ångström

Utlysningstexten är endast tillgänglig på engelska. Här finns utlysningstexten Öppnas i nytt fönster..

Stödform: Projektstöd

Område: Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: Röntgen-Ångström Cluster

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och högst 5 forskare ska bjudas in att medverka. Förutom den internationella projektledaren från Tyskland kan fyra forskare som är verksamma i Sverige bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-4 år

Bidragsbelopp: Minst 500 000 kronor per år, max 2 000 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Ungefär 60 miljoner kronor

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 3 mars 2021-4 maj 2021

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2021