Stängd utlysning

23 mars - 13 april 2021

Bidrag till forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin

Syftet med bidraget är att ge forskare möjlighet att i nationell samverkan genomföra uppföljningsstudier av covid-19-vaccin som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som bidrar till en beständig infrastruktur för framtida uppföljningsstudier.

Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Klinisk behandlingsforskning, Medicin och hälsa 

Inriktning: Uppföljningsstudier av covid-19-vaccin

Söks av: Enskild forskare som innehar klinisk tjänstgöring med en omfattning av minst 20 procent av en heltidsanställning

Medverkande forskare: Minst 3 och upp till 10 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 3-4 år. Hela bidragsbeloppet betalas ut 2021

Bidragsbelopp: Minst 10 miljoner kronor och max 25 miljoner kronor totalt

Budgetram för utlysningen: 100 miljoner kronor

Bidragsperioden startar: Juni 2021

Ansökningsperiod: 23 mars 2021 (kl. 14.00)–13 april 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av juni 2021

Att notera:

 

  • Du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Nationell samverkan (minst 4 samverkande regioner) är ett krav och huvuddelen av forskningen ska bedrivas i Sverige.
  • Notera att även du som har ett pågående bidrag till forskningsmiljö eller bidrag till rådsprofessor från Vetenskapsrådet, eller som söker ett sådant bidrag under 2021, kan söka. I din ansökan ska du då tydligt redogöra för hur de olika bidragen/ansökningarna relaterar och hur du kan genomföra samtliga dina forskningsåtaganden. Vi kommer att ta ställning till dina samlade resursbehov vilket kan komma att påverka storleken på de medel du beviljas.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Till toppen