Stängd utlysning

08 september - 06 oktober 2021

Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Prioritering av nya behov av forskningsinfrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastruktur av nationellt intresse är tydliga.

Utfallet av behovsinventeringen används därefter som underlag för Vetenskapsrådets riktade utlysning av stöd till forskningsinfrastruktur och som ett led i Vetenskapsrådets strategiska arbete med forskningsinfrastruktur. Observera att Vetenskapsrådet inte har någon öppen utlysning för forskningsinfrastruktur.

Stödform: Infrastrukturstöd

Område: Forskningsinfrastruktur 

Inriktning: Behovsinventering

Lämnas in av: Företrädare för lärosätenas ledningar, myndigheter med forskningsuppdrag, forskningsfinansiärer eller forskargrupperingar (från minst två olika organisationer).

Inventeringen stänger : 6 oktober 2021 (kl. 14.00)

Beslutet publiceras: Senast i juni 2022

Pdf / utskrift

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

08-546 440 34

Camilla Jakobsson

camilla.jakobsson@vr.se

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.