Nedan finnsförhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstextpubliceras på denna plats när utlysningen öppnar.

Kommande utlysning

02 juni - 17 augusti 2021

Projektbidrag för forskning om postcovid

Syftet med projektbidraget är att finansiera forskning om postinfektiöst tillstånd med kvarstående eller sena symptom efter genomgången covid-19 (postcovid).
Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

Stödform: Projektstöd

Område: Klinisk behandlingsforskning, Medicin och hälsa 

Inriktning: Postcovid

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 1–4 år. Hela bidragsbeloppet betalas ut 2021

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 2 500 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: 50 miljoner kronor

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 2 juni 2021 (kl. 14.00) – 17 augusti 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2021

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguideöppnas i nytt fönster redan innan utlysningen öppnar.