Stängd utlysning

02 juni - 17 augusti 2021

Projektbidrag för forskning om postcovid

Syftet med projektbidraget är att finansiera forskning om kvarstående eller sena symptom efter genomgången covid-19 (postcovid).

Stödform: Projektstöd

Område: Klinisk behandlingsforskning, Medicin och hälsa 

Inriktning: Postcovid

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 1–4 år.

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 2 500 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: 50 miljoner kronor

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 02 Juni 2021 (kl. 14.00) – 17 Augusti 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2021

Att notera:

  • I forskningsplanen ska du motivera hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning” och på vår webbplats Öppnas i nytt fönster..
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.