Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan.

Fullständig utlysningstext publiceras på denna plats när utlysningen öppnar. Notera att ytterligare krav tillkommer då.

Kommande utlysning

02 juni - 17 augusti 2021

Proof of concept inom infektionsområdet

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande eller kommersialisering av forskningsresultat inom infektionsområdet. Proof of concept ger dig som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet möjlighet att vidareutveckla dina forskningsresultat. Detta genom att verifiera användbarhet och lämplighet av en ny metod, produkt eller process som utvecklats från ett tidigare forskningsprojekt samt genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.

Vetenskapsrådet kommer att stödja projekt som handlar om att utveckla metoder eller produkter för behandling, prevention och diagnostik, och där metodens eller en produkts lämplighet och användbarhet verifieras.

Satsningen är en del av det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens och det nationella forskningsprogrammet om virus och pandemier.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: Infektionsområdet

Underinriktningar: Antimikrobiell resistens, Virus och pandemier

Söks av: Enskild forskare som har varit eller är innehavare av (projektledare för) bidrag från Vetenskapsrådet med bidragsperiod som slutar 2019, 2020 eller 2021.

Medverkande forskare: Upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Minst 500 000 kronor totalt, max 2 000 000 kronor totalt

Budgetram för utlysningen: 10 miljoner för området antimikrobiell resistens, plus 10 miljoner för området virus och pandemier

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 2 juni 2021 (kl. 14.00) – 17 augusti 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2021

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.