Stängd utlysning

08 juni - 23 augusti 2022

Bidrag för planering av kliniska studier inom behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare inom akademin och hälso- och sjukvården att planera med andra aktörer inför en framtida ansökan om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning.

Stödform: Projektstöd

Område: Klinisk behandlingsforskning 

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 3 och upp till 10 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 200 000 kronor totalt

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 8 juni 2022 (kl. 14.00) – 23 augusti 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner. Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år.
  • Du ska motivera i projektplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år. Öppnas i nytt fönster.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.