Stängd utlysning

09 februari - 15 mars 2022

Bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap

Syftet med bidrag till forskningsmiljö inom Humaniora och samhällsvetenskap är att skapa mervärde av samarbete i större grupperingar än i ett vanligt projekt och att skapa långsiktighet. Det söks av en konstellation av flera forskare från olika lärosäten och/eller ämnen, nationellt eller internationellt, som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt.

Samarbetet kan vara motiverat exempelvis av en tvärvetenskapligt inriktad forskningsuppgift, gemensamma projekt mellan forskare på olika universitet, eller forskning knuten till en nationell/internationell infrastruktur. Forskningsuppgiften måste vara större och mer utmanande än att den kan angripas av en ensam forskare och ansökan måste visa att forskargruppen erbjuder en lämplig kombination av kunskap och kompetenser som krävs för att angripa just denna uppgift.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 2 och upp till 6 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 4-6 år

Bidragsbelopp: Minst 1 500 000 kronor per år, max 3 000 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 9 februari 2022 (kl. 14.00) – 15 mars 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2022

Att notera:

  • I denna utlysning kommer en andel av medlen fördelas till sökande med en karriärålder upp till 12 år efter doktorsexamen.
  • Som ett led i ett regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet så omfattar utlysningar inom humaniora och samhällsvetenskap detta år även särskilda medel till forskning om Förintelsen, antisemitism och Förintelsens offer.
  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.
  • Du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Tillagt 11 mars: Läs vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 fram tills utlysningen stänger.

Utlysningar inom humaniora och samhällsvetenskap

ansokhs@vr.se

+46 (0)8 546 44 051

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen