Kommande utlysning

09 februari - 15 mars 2022

Bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap

Syftet med bidrag till forskningsmiljö inom Humaniora och samhällsvetenskap är att skapa mervärde av samarbete i större grupperingar än i ett vanligt projekt och att skapa långsiktighet. Det söks av en konstellation av flera forskare från olika lärosäten och/eller ämnen, nationellt eller internationellt, som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.