Stängd utlysning

17 augusti - 20 september 2022

Forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningsanknytningen och uppnå högre kvalitet vid hälso- och sjukvårdsutbildningar, liksom att säkra kompetensförsörjningen av forskare på lärosätena. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar 

Söks av: Organisation (svenskt universitet eller högskola). En koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan av den som är ansvarig för organisationens ansökningar

Medverkande forskare: Minst ytterligare två lärosäten ska medverka i ansökan (max 10 organisationer). En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid: 4-5 år

Bidragsbelopp: Max 10 miljoner kronor per år

Budgetram för utlysningen: Totalt 185 miljoner kronor

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl. 14.00) – 20 september 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..