Stängd utlysning

19 januari - 22 februari 2022

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Forskaren som nomineras till gästprofessuren ska vara en internationellt framstående forskare inom det samhällsvetenskapliga eller humanistiska området. Den nominerade ska vara en kvinna.

Söks av: Organisation (svenska universitet eller högskolor med institutioner inom samhällsvetenskap, humaniora, teologi och juridik). En företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 6-12 månader

Bidragsbelopp: Max 145 000 kr per månad för vistelsen, totalt max 1 740 000 kr

Bidragsperioden startar: Tidigast i januari 2024

Ansökningsperiod: 19 januari 2022 (kl. 14.00) – 22 februari 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2022

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.