Stängd utlysning

09 februari - 15 mars 2022

Konsolideringsbidrag inom medicin och hälsa

Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Inom ramen för utlysningen vill Vetenskapsrådet stödja forskare som har en vetenskapligt intressant forskningsidé och som kan omsätta och genomföra forskningsuppgiften och därmed föra forskningsfronten framåt eller fylla befintliga kunskapsluckor.

Notera att konsolideringsbidraget i år utlyses i ett steg (fullständig ansökan)

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 7 och upp till 12 år sedan.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 5 år

Bidragsbelopp: 2 000 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 9 februari 2022 (kl. 14.00) – 15 mars 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2022

Att notera:

  • Notera att konsolideringsbidraget i år utlyses i ett steg (fullständig ansökan).
  • Nytt för 2022 är att bidraget kan användas för att finansiera din lön som projektledare, dock maximalt 50 % av heltidslön oavsett aktivitetsgrad i projektet. Bidragstiden är också 5 år istället för 6 år.
  • Detta år omfattar utlysningen också särskilt stöd till områdena Precisionsmedicin, Psykiatri med inriktning psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri samt Antibiotika och antimikrobiell resistens. Ange i din ansökan om den är relevant för något av dessa områden.
  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.
  • Du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad (som ska vara minst 50 procent av en heltidsanställning) är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom medicin och hälsa

ansokmh@vr.se

+46 (0)8 546 44 050

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..