Stängd utlysning

23 februari - 29 mars 2022

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Syftet med nätverksbidraget är att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder. Bidraget ska ge möjlighet till att etablera eller vidareutveckla ett nätverk kring ett specificerat forskningsområde, där både seniora och juniora forskare från de ingående forskningsmiljöerna deltar. Ett syfte kan vara att utforska möjligheter att skriva ansökningar och söka internationella medel.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utbildningsvetenskap 

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 4 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst 1 av dem ska vara verksam vid ett utländskt lärosäte. Medverkande forskare ska företräda forskargrupper vid sina respektive lärosäten.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Max 400 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 23 februari 2022 (kl. 14.00) – 29 mars 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2022

Att notera:

  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år.
  • Tillagt 11 mars: Läs vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus Öppnas i nytt fönster.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen