Observera att sista ansökningsdag för denna utlysningen har flyttats fram, från 29 juli till 12 augusti 2022.

Stängd utlysning

11 april - 12 augusti 2022

Projektbidrag för internationella samarbeten inom migration och miljöförändringar (Belmont forum)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Belmont Forum. Utlysningen 2022 handlar om att stödja forskning om miljöförändringar och migration. Sverige är via Vetenskapsrådet och Formas, ett av de länder som deltar i utlysningen.

Stödform: Projektstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: Belmont forum 

Söks av: Enskild forskare som representerar alla svenska deltagare i ett konsortium med partners från minst 3 deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Minst 1 200 000 kronor och max totalt 4 500 000 kronor för svenskt deltagande i ett konsortium, oavsett antal svenska partners som deltar i konsortiet.

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Utlysningen stänger: För konsortieansökan till Belmont forum: 12 augusti 2022 (kl 20.00 UTC). För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 18 augusti 2022 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av december 2022

Att notera:

  • Du som deltar som svensk projektledare och representant för partners i ett internationellt konsortium måste lämna in en parallell ansökan till Vetenskapsrådet. Detta är ett nationellt behörighetskrav för att vi ska kunna godkänna ditt deltagande i konsortiets ansökan.
  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022. Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster.för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år. Öppnas i nytt fönster.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..