Kommande utlysning

17 augusti - 20 september 2022

Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning, som syftar till att stödja forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa.

Notera att du kan söka detta bidrag även om du lämnar in en ansökan om projektbidrag i någon av vårens stora utlysningar. Du kommer dock inte kunna beviljas flera bidrag om ansökningarna rör samma projektidéer.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.