Stängd utlysning

17 augusti - 20 september 2022

Forskarskolor inom humaniora: stöd till doktorandanställningar

Syftet med forskarskolorna inom humaniora är att bygga upp ett nytt område, stärka kompetensen inom ett specifikt område eller öka samverkan nationellt och internationellt genom att bidra till forskarutbildning. Genom forskarskolor tryggas och stärks framtida kompetensförsörjning inom området.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Stöd till doktorandanställningar inom humaniora

Söks av: Organisation (svenskt universitet eller högskola). En koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan av den som är ansvarig för organisationens ansökningar.

Medverkande forskare: Minst ytterligare ett lärosäte ska medverka i ansökan. En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid: 3-4 år

Bidragsbelopp: Max 7 000 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl 14.00) - 20 september 2022 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Att notera:

  • Forskarskolan ska omfatta minst 9 doktorander och bidrag kan sökas för upp till 60% av lönekostnaderna för forskarstuderande.
  • Utlysningen riktar sig till institutioner verksamma inom humaniora. En förutsättning för att en ansökan ska kunna beviljas bidrag är att forskningsprogrammet är relevant för att stödja forskning inom humaniora och att den bedrivs vid institutioner verksamma inom humaniora vid svenska lärosäten (gäller sökande och medverkande).

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..