Stängd utlysning

17 augusti - 13 september 2022

Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

Vetenskapsrådets bidrag till gästforskare syftar till att ge lärosäten och andra forskningsorganisationer möjlighet att utveckla och stärka ett forskningsområde genom att rekrytera en internationellt framstående forskare under en kortare period.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism.

Söks av: Organisation. En företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Bidragstid: 3-12 månader

Bidragsbelopp: Max 160 000 kr per månad för vistelsen.

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl. 14.00) – 13 september 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av december 2022

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen