Kommande utlysning

17 augusti - 13 september 2022

Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

Vetenskapsrådets bidrag till gästforskare syftar till att ge lärosäten och andra forskningsorganisationer möjlighet att utveckla och stärka ett forskningsområde genom att rekrytera en internationellt framstående forskare under en kortare period.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

Söks av: Organisation. En företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Bidragstid: 3-12 månader

Bidragsbelopp: Max 160 000 kronor per månad som gästforskaren avses tillbringa vid lärosätet.

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl. 14.00) – 13 september 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av december 2022


Övriga krav för att ansöka

Inriktning och föreslagen gästforskare

Den forskare som nomineras till gästforskarbidraget ska vara en internationellt framstående forskare inom området Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism.

Forskaren som föreslås får inte redan vara verksam i Sverige. Forskaren måste vara införstådd med att hen blir nominerad och även med vad det innebär att acceptera nomineringen. Om den nominerade kandidaten avstår kan lärosätet inte föreslå en ersättare.

Gästforskaren förväntas medverka i institutionens forskning och bidra till att stärka den befintliga forskningsmiljön.

Gästforskaren ska vara anställd av medelsförvaltaren under hela vistelsen.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.