Stängd utlysning

20 april - 24 maj 2022

Projektbidrag för forskning om brottslighet

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning och syftar till att stödja forskning om brottslighet.

Stödform: Projektstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning 

Inriktning: Forskning om brottslighet

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-4 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 700 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: 15 miljoner kronor per år i 4 år

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 20 april 2022 (kl. 14.00) – 24 maj 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Att notera:

  • I denna utlysning ska projektlängden normalt vara högst tre år. Om ditt föreslagna projekt inte går att genomföra inom en treårsram kan du söka för fyra år. Du ska då särskilt motivera behovet av ett fjärde projektår i forskningsplanen.
  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.
  • Du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Från 2022 finns det riktlinjer för studieregistrering och resultatrapportering för de kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar. Det innebär att information om studien ska registreras i ett publikt studieregister och att en resultatsammanfattning ska publiceras i registret. Mer information finns på Vetenskapsrådets webbplats Öppnas i nytt fönster..
  • Notera också att du som beviljas bidrag förväntas publicera eventuella forskningsdata och forskningsresultat av relevans för covid-19-pandemin öppet tillgängliga så snart som möjligt. Vilka data som kan publiceras med öppen tillgång ska alltid utgå utifrån gällande lagstiftning. Använd den nationella covid-19-dataportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att tillgängliggöra dina data när så är möjligt.

Kontakt

Telefonen är bemannad helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid

ansoknfp@vr.se

08-546 44 048

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.