Stängd utlysning

30 november - 14 februari 2023

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Syftet med bidraget är att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Det kan gälla en nationell infrastruktur eller svenskt deltagande i en internationell infrastruktur.

Bidraget får användas för investering och drift och kan inkludera kostnader för samordning, utveckling, konstruktion eller uppgradering av forskningsinfrastruktur. Det är bara möjligt att söka bidrag för de forskningsinfrastrukturer/områden som listas i utlysningstexten.

Stödform: Infrastrukturstöd

Område: Forskningsinfrastruktur 

Inriktning: Infrastruktur av nationellt intresse

Söks av: Organisation

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-5 år. (Den sökta bidragsperioden bör sluta på ett jämnt år.)

Bidragsperioden startar: Tidigast i januari 2024

Ansökningsperiod: 30 november 2022 (kl. 14.00) – 14 februari 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i december 2023

Att notera

  • Nytt i denna utlysning är underinriktningarna Nationell infrastruktur, Teknik- och metodutvecklingsprojekt på internationell infrastruktur samt Nytt medlemskap i internationell infrastruktur.
  • Totalbudget för utlysningen beslutas under början av 2023. Eftersom budgetläget är ansträngt inför kommande utlysningsomgång kommer Vetenskapsrådet att behöva göra hårda prioriteringar och beviljandegraden förväntas därför bli lägre än vid föregående utlysningar. Sökanden uppmanas att noggrant överväga vilka delar i ansökan som är mest avgörande för infrastrukturens verksamhet och där stöd är svårt att få från andra källor. Det är viktigt att dessa överväganden tydligt beskrivs i ansökan.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..