Stängd utlysning

07 juni - 22 augusti 2023

Bidrag för planering av kliniska studier inom behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare inom akademin och hälso- och sjukvården att planera med andra aktörer inför en framtida ansökan om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning.

Stödform: Projektstöd

Område: Klinisk behandlingsforskning 

Inriktning: Klinisk behandlingsforskning

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 3 och upp till 10 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 200 000 kronor för hela bidragsperioden.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 7 juni 2023 (kl. 14.00) – 22 augusti 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2023

Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..