Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar.

Kommande utlysning

16 augusti - 12 september 2023

Bidrag till forskares kommunikation inom konstnärlig forskning

Syftet med bidraget är att möjliggöra för innehavare av tidigare och/eller pågående forskningsbidrag från Vetenskapsrådet att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsaktiviteter som innebär dialog eller samskapande med identifierade grupper utanför akademin.

Stödform: Forskningskommunikationsstöd

Område: Konstnärlig forskning 

Inriktning: Konstnärlig forskning

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 6-24 månader

Bidragsbelopp: Minst 200 000 kronor och max 500 000 kronor för bidrag som är 6-12 månader. Minst 400 000 kronor och max 1 000 000 kronor för bidrag som är 13-24 månader.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 16 augusti 2023 (kl. 14.00) – 12 september 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2023


Övriga krav för att ansöka

Sökande

För att kunna söka bidrag inom denna utlysning måste du vara eller ha varit innehavare av ett bidrag från Vetenskapsrådet, med en bidragsperiod som slutade (eller slutar) 31 december 2019 eller senare. Ditt tidigare beviljade bidrag ska avse projektbidrag (inklusive projektbidrag för internationella samarbeten), något av våra karriärstöd (internationell postdok, etableringsbidrag, konsolideringsbidrag, bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö eller till forskningstid), rådsprofessor eller bidrag till forskningsmiljö.

Samverkan

Projektet ska inkludera samarbete med curator, producent, kreatör, samverkanskoordinator, samverkanslektor, konstnär, projektsamordnare, formgivare, kommunikatör, eller annan relevant professionell expertis.