Stängd utlysning

19 april - 23 maj 2023

Bidrag till forskningstid inom primärvården

Syftet med bidraget är att att ge personer verksamma inom primärvården möjlighet att bedriva forskning och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin yrkeskompetens. Inriktningen för detta bidrag syftar till långsiktig forskning inom sjukdomar och sjukdomstillstånd som diagnosticeras, behandlas och remitteras inom primärvården.

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Primärvård

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 7 år sedan och som är anställd inom primärvården under den tid som bidraget disponeras.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 12 månaders forskning på heltid att fördela under den period som bidraget disponeras (3 år).

Bidragsbelopp: 2 000 000 kronor

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 19 april 2023 (kl. 14.00) – 23 maj 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2023

Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen