Stängd utlysning

15 mars - 18 april 2023

Bidrag till gästforskare inom utbildningsvetenskap

Syftet med bidraget är att ge ett lärosäte möjlighet att utveckla och stärka sin forskning på ett område där lärosätet redan är aktivt genom att rekrytera en internationellt ledande forskare under en kortare period.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utbildningsvetenskap 

Söks av: Organisation. En företrädare för värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 6-12 månader

Budgetram för utlysningen: 3 000 000 kronor

Bidragsbelopp: Max 120 000 kronor per månad för vistelsen

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 15 mars 2023 (kl. 14.00) – 18 april 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2023

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom utbildningsvetenskap

ansokuv@vr.se

+46 (0)8 546 44 053

Dan Porsfelt

+46 (0)8 546 12 304

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..