Kommande utlysning

15 mars - 18 april 2023

Bidrag till gästforskare inom utbildningsvetenskap

Bidrag till gästforskare syftar till att ge ett lärosäte möjlighet att utveckla och stärka sin forskning på ett område där lärosätet redan är aktivt genom att rekrytera en internationellt ledande forskare under en kortare period.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.