Stängd utlysning

15 mars - 18 april 2023

Etableringsbidrag inom utbildningsvetenskap

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.

Stödform: Karriärstöd

Område: Utbildningsvetenskap 

Inriktning: Fritt inom utbildningsvetenskap

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 2 år sedan och högst 7 år sedan.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 000 000 kronor per år.

Budgetram för utlysningen: Minst 3 bidrag kan beviljas

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 15 mars 2023 (kl. 14.00) – 18 april 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2023

Att notera:

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom utbildningsvetenskap

ansokuv@vr.se

+46 (0)8 546 44 053

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.