Obs! Inga bidrag betalas ut i denna utlysning på grund av nytt regeringsbeslut

Den 22 juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte längre ska finansiera utvecklingsforskning. Beslutet innebär att vi inte kommer att finansiera några nya bidrag inom utvecklingsforskning 2023 och att alla inkomna ansökningar avskrivs.

Läs mer om beslutet

Stängd utlysning

15 mars - 18 april 2023

Etableringsbidrag inom utvecklingsforskning

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse. Etableringsbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsbudget och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i minst utvecklade länder.

Stödform: Karriärstöd

Område: Utvecklingsforskning 

Inriktning: Utvecklingsforskning

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 2 och högst 7 år sedan

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1200 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 15 mars 2023 (kl. 14.00) – 18 april 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i december 2023


Att notera:

  • Från och med 2023 behöver du som beviljas ett karriärsbidrag validera din doktorsexamen. Du som har svensk doktorsexamen kan enkelt validera den redan innan du skickar in din ansökan. Läs mer i Prismas användarstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hur du validerar din doktorsexamen via Ladok.
  • Du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad (som ska vara minst 50 procent av en heltidsanställning) är anpassad för forskningsprojektets genomförande. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen