Stängd utlysning

16 augusti - 12 september 2023

Exploratory workshops inom konstnärlig forskning

Syftet med bidraget är att stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom konstnärlig forskning. Bidraget kan användas för att, via forskningssamverkan, pröva nya forskningsfrågor, metoder, analyser, perspektiv, datamaterial, med mera.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område/inriktning: Konstnärlig forskning 

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 6 forskare ska bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Max 250 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 16 augusti 2023 (kl. 14.00) – 12 september 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2023

Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..