Stängd utlysning

15 mars - 18 april 2023

Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

Syftet med projektbidraget är att stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom utbildningsvetenskap. Bidraget kan användas för att, via forskningssamverkan, pröva nya forskningsfrågor, metoder, analyser, perspektiv, datamaterial, och för att utforska möjligheter att skriva ansökningar och söka internationella medel, med mera.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utbildningsvetenskap 

Inriktning: Fritt inom utbildningsvetenskap

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 6 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Max 200 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Totalt 800 000 kronor per år i 2 år, vilket innebär att minst 4 bidrag kan beviljas.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 15 mars 2023 (kl. 14.00) – 18 april 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2023

Att notera:

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom utbildningsvetenskap

ansokuv@vr.se

+46 (0)8 546 44 053

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..