Kommande utlysning

16 augusti - 12 september 2023

Forskarskolor inom psykiatrisk forskning

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningskompetensen inom den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatrin i Sverige. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.