Stängd utlysning

16 augusti - 12 september 2023

Forskarskolor inom psykiatrisk forskning

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningskompetensen inom den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatrin i Sverige. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa 

Inriktning: Psykiatrisk forskning

Söks av: Organisation (svenskt universitet eller högskola med examenstillstånd för utbildning på forskarnivå). En koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan av den som är ansvarig för organisationens ansökningar.

Medverkande forskare: Minst ytterligare ett lärosäte (eller region) ska medverka i ansökan (max 10 organisationer). En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid: 4–5 år

Bidragsbelopp: Max 10 miljoner kronor per år i 4–5 år

Budgetram: Totalt 57 miljoner kronor

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 16 augusti 2023 (kl. 14.00) – 12 september 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2023

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..