Stängd utlysning

18 januari - 21 februari 2023

Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

Vetenskapsrådets bidrag till gästforskare syftar till att ge lärosäten och andra forskningsorganisationer möjlighet att utveckla och stärka ett forskningsområde genom att rekrytera en internationellt framstående forskare under en kortare period.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

Söks av: Organisation. En företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan

Bidragstid: 3-12 månader

Bidragsbelopp: Max 160 000 kr per månad för vistelsen

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 18 januari 2023 (kl. 14.00) – 21 februari 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av december 2023

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..