Kommande utlysning

16 augusti - 12 september 2023

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap (höstens utlysning)

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

Pdf / utskrift

WebbinariumDen 25 januari 2023 kl. 13.00 – 14.30 håller vi ett webbinarium över Zoom där vi kort presenterar bidragsformen och ger dig som sökande möjlighet att ställa frågor om utlysningen och ansökan. Mer information och anmälan till webbinariet finns här.