Stängd utlysning

16 augusti - 12 september 2023

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap (höstens utlysning)

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

Stödform: Karriärstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning:  Fritt inom Humaniora och samhällsvetenskap och Utbildningsvetenskap

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan eller som kommer att ha avlagt examen innan bidragsperiodens start, det vill säga senast den 31 december 2023.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 18-36 månader

Bidragsbelopp: 1 150 000 kronor/år, totalt ytterligare 50 000 kronor per år kan sökas för en eller flera medföljande familjemedlemmar.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 16 augusti 2023 (kl. 14.00) – 12 september 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2023

Att notera:

Digitalt informationmöte

Tid: 23 augusti 2023
kl. 13.00–14.30

Vi presenterar bidragsformen och ger dig som sökande möjlighet att ställa frågor om utlysningen och ansökan.

Mer information och anmälan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 fram tills utlysningen stänger.

vrpostdok@vr.se

+46 (0)8 546 44 054

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..