Stängd utlysning

18 januari - 21 februari 2023

Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Medicin och hälsa

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan eller som kommer att ha avlagt examen innan bidragsperiodens start, det vill säga senast den 30 juni 2023.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 18-36 månader

Bidragsbelopp: 1 150 000 kronor/år, totalt ytterligare 50 000 kronor per år kan sökas för en eller flera medföljande familjemedlemmar. Utöver ordinarie budgetram kommer minst 1 bidrag inom psykiatri med inriktning psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri och minst 1 bidrag inom antibiotika och antimikrobiell resistens att kunna beviljas.

Bidragsperioden startar: Juli 2023

Ansökningsperiod: 18 januari 2023 (kl. 14.00) – 21 februari 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av juni 2023

Att notera:

Digitalt Informationmöte

Tid: 25 januari 2023
kl. 13.00–14.30

Vi presenterar bidragsformen och ger dig som sökande möjlighet att ställa frågor om utlysningen och ansökan.

Mer information och anmälan Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 fram tills utlysningen stänger.

vrpostdok@vr.se

+46 (0)8 546 44 054

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.